Božija Rijeè za današnji svijet

Božija Rijeè za današnji svijet

John Stott

$6.99

  • Description
  • Author
  • Info
  • Reviews

Description

Ništa nije važnije od slušanja, razumijevanja i izvršavanja Božje Riječi. Naši životi i lokalne crkve ovise o tome za svoj život, zdravlje i rast. John Stott je svjetski poznat zbog svoje posvećenosti Bibliji, u svom propovijedanju, kao i u svom životu. U ovoj poticajnoj knjizi, Stott jezgrovito prikazuje silu, autoritet i relevantnost Biblije za svakog kršćanina – u svakoj kulturi i u svakoj generaciji. • Šta je svrha Božje Riječi? • Kako nas upućuje na Krista? • Koji je njen odnos sa Duhom Svetim? • Kako oblikuje crkvu? • I šta ona predstavlja za kršćansko učeništvo? Autor odgovara na ova pitanja jednostavno i jasno, požurujući nas da čujemo i vršimo Božju riječ u svijetu današnjice.


Author

Info

Reviews